Στάθμευση για κάθε ανάγκη!

• Πρώτη ώρα €4
• Κάθε επόμενη ώρα €2
• Ημερήσια χρέωση €12
• Νυχτερινή χρέωση αυτοκινήτων €50
• Μηνιαία χρέωση αυτοκινήτων €100
• Μηνιαία χρέωση μοτοσικλετών €40